מספר יצירה: #5530

אמן:
ריבק אדולפו, ריבק דניאל
תאריך:
1982
נושא:
בעלי חיים, דמויות, ירושלים, שלום
יישוב:
ראשון לציון
כתובת:
אריה רפאל 3
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מלט צבעוני
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

יונת השלום וירושלים

מידע נוסף על היצירה
סגור