מספר יצירה: #3932

אמן:
ArtDi group, סבר זואי, קהילתי
תאריך:
2020
נושא:
שלום
יישוב:
ירושלים, צור באהר
כתובת:
המרכז הקהילתי, עולי הגרדום 13 ומתנ"ס צור באהר
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
בטון, קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

יחד Together

פינת ישיבה זו היא מתנה של משתתפות תוכנית "אופק آفاق" – נשים פעילות מהשכונה ומהכפרים הסמוכים – שרצו לבטא הבנה, חברות ושותפות בין הקהילות באזור. היצירה נעשתה במסגרת מיזם "תעשו מקום" ונתמכה במשרד להגנת הסביבה ושגרירות ארה"ב.  שני ספסלים נוספים הוצבו במתנ"ס צור באהר.

מידע נוסף על היצירה
סגור