מספר יצירה: #6021

אמן:
בונה רפי, קהילתי
תאריך:
2015 - 2016
נושא:
פרחים, שבעת המינים
יישוב:
כפר מכבי
כתובת:
כל מיני מקומות
בעלים:
קיבוץ כפר מכבי
מידות:
חומרים:
טיח, נייר, צבע, קרמיקה
טכניקה:
עיסת נייר, פסיפס, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

פרחים ושבעת המינים

מידע נוסף על היצירה
סגור