מספר יצירה: #0639

אמן:
מג'רו־מינץ לאה
תאריך:
נושא:
ירושלים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
סניף הדואר, וולטה עילית 3
בעלים:
רשות הדואר
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן
מידע נוסף על היצירה
סגור