מספר יצירה: #2013

אמן:
לישנסקי בתיה
תאריך:
1958
נושא:
דמויות, הנצחה
יישוב:
בית קשת
כתובת:
ליד חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ בית קשת
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
סיתות, תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

לזכרם

קיבוץ בית קשת שהוקם בשנת 1944 הוא היישוב הראשון שהקימו חברי פלמ"ח. במלחמת העצמאות, ביום ה' באדר ב' תש"ח (16.3.1948), התנהל קרב קשה במבואות הקיבוץ בין אנשיו ללוחמים ערבים בני שבט ערב א־זביח. שבעה סיירים מהקיבוץ נפלו באותו יום. האנדרטה הוקמה במקום בו נפלו השבעה. היא מנציחה אותם ועוד 35 אנשי הקיבוץ שנפלו במלחמת העצמאות ובעשור הראשון למדינה.

האנדרטה על גבעה במרכז הקיבוץ, מוקפת בצמחייה ובדשא ובסמוך לה, בצל עץ חרוב, פינת ישיבה. זוהי חומת אבן קעורה, עבה וארוכה, חלקה הימני נמוך והיא מתגבהת לכיוון הקצה השמאלי. בחזית החומה מסותתתות דמויות של לוחמים אשר גופם נראה כפורץ ממנה, מעט משמאל להם מסותתת דמות של פצוע וברקע נראות דמויות ההורים החרדים לשלום יקיריהם.בראש החלק הנמוך של החומה לפיד זיכרון. צלעו של החלק הגבוה של החומה מכוסה בלוח שיש כהה ובו פרטי ההנצחה, סמלי הפלמ"ח וצה"ל ושמות הנופלים, אתר יזכור

מידע נוסף על היצירה
סגור