מספר יצירה: #2295

אמן:
גולדהור חינה
תאריך:
2015 - 2020
נושא:
פרחים
יישוב:
יפעת
כתובת:
חדר האוכל וסביבתו
בעלים:
קיבוץ יפעת
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרחים בקרמיקה

מידע נוסף על היצירה
סגור