מספר יצירה: #1867

אמן:
עמר מאיר
תאריך:
2003 - 2021
נושא:
דיוקן, דמויות, הווי העיר, ירושלים, מוסיקה, מזון, ספורט
יישוב:
ירושלים, מטולה, עמינדב, רמת גן
כתובת:
מקומות שונים
בעלים:
המועצה המקומית מטולה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מאיר עמר – מִקבץ ציורים

מידע נוסף על היצירה
סגור