מספר יצירה: #2221

אמן:
מג'רו־מינץ לאה
תאריך:
1970 - 1974
נושא:
לימודים, מדע, מוסיקה
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בית הספר בית חינוך, כ"ט בנובמבר 13?
בעלים:
עיריית ירושלים
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

מדעים

מידע נוסף על היצירה
סגור