מספר יצירה: #6001

אמן:
בונה רפי, קהילתי
תאריך:
2009
נושא:
גרמי השמים, מדע
יישוב:
צורית
כתובת:
בית הספר הר גילון
בעלים:
המועצה האזורית משגב
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מדעים

מידע נוסף על היצירה
סגור