מספר יצירה: #1085

אמן:
תאריך:
נושא:
חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
שארית הפליטה 28
בעלים:
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

צמחים בברזל

תבליטים הקבועים לאורך הקיר התומך בגרם המדרגות של המבנה.

מידע נוסף על היצירה
סגור