מספר יצירה: #0692

אמן:
ריילינגר רודא
תאריך:
נושא:
מופשט
יישוב:
הזורע
כתובת:
מקלט
בעלים:
קיבוץ הזורע
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
יציקה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן