מספר יצירה: #1990

אמן:
קהילתי
תאריך:
2010
נושא:
הווי המקום
יישוב:
אביגדור
כתובת:
בתי המושב
בעלים:
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס, צבע
טכניקה:
פסיפס, ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מחיי המושב

מידע נוסף על היצירה
סגור