מספר יצירה: #1861

אמן:
בר־חמא אבנר
תאריך:
1974
נושא:
דמויות, מטבעות
יישוב:
חיפה
כתובת:
בנק דיסקונט, תחנת אגד
בעלים:
בנק דיסקונט
מידות:
חומרים:
נירוסטה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

מטבעות ואנשים

מצב השתמרות היצירה: כשנסגר הבנק בתחנת אגד, התבליט הוסר ולא ידוע מה עלה בגורלו.

 

עוד על האמן אבנר בר־חמא;

ספר אמן: הר–שדה–בית.

קטלוג, אבנר בר־חמא.

מידע נוסף על היצירה
סגור