מספר יצירה: #4138

אמן:
גרבוע חמי
תאריך:
2020 - 2021
נושא:
אהבה, בעלי חיים, ספורט, פרחים, שלום
יישוב:
הודיה
כתובת:
מיגוניות
בעלים:
מושב הודיה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מיגוניות במושב הודיה

מידע נוסף על היצירה
סגור