מספר יצירה: #5107

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1969 - 1971
נושא:
בעלי חיים, דמויות, היסטורי
יישוב:
חיפה
כתובת:
תחנת פז
בעלים:
חברת פז
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

מנוחה על אם הדרך

מידע נוסף על היצירה
סגור