מספר יצירה: #3634

אמן:
חפץ הגר
תאריך:
2017
נושא:
יהדות, צמחים
יישוב:
הושעיה
כתובת:
בית הכנסת "היכל יונה מנחם"
בעלים:
היישוב הקהילתי הושעיה
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

מנורה ושופר

מידע נוסף על היצירה
סגור