מספר יצירה: #2287

אמן:
תאריך:
נושא:
דקורטיבי
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מאפיית אנג'ל, כנפי נשרים
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מעוינים

מידע נוסף על היצירה
סגור