מספר יצירה: #0637

אמן:
ישכיל עמוס
תאריך:
1959
נושא:
טבע, ישראל
יישוב:
חיפה
כתובת:
ברזילי 23א
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו, לדירוג
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

חמי טבריה – מעייני הישועה

היצירה על בניין מגורים משותף ברחוב ברזילי 23א פינת רחוב הרצל בחיפה שימשה כנראה שלט פרסומת לחמי טבריה.

מצב השתמרות היצירה: היצירה בסיכון וזקוקה לשימור, והיא נכללת ברשימה בהמלצת מחלקת השימור של עיריית חיפה.

מידע נוסף על היצירה
סגור