מספר יצירה: #3299

אמן:
לנדסמן תלמה
תאריך:
1982
נושא:
הווי הקיבוץ, התיישבות, מפה
יישוב:
איילת השחר
כתובת:
שכונת המכוורת
בעלים:
קיבוץ איילת השחר
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

שכונת המכוורת

מצב השתמרות היצירה: התבליט נשבר לחצי, כשמשאית התנגשה בקיר.

היצירה נבנתה לרגל בנייתה של השכונה ב־1982, שכונת מגוריה של האמנית. במפה סומנו כל הבתים ונכתבו שמות הדיירים בהם.

מידע נוסף על היצירה
סגור