מספר יצירה: #6000

אמן:
בונה רפי, פרדקין מיכאל
תאריך:
2009
נושא:
מפה, צמחים
יישוב:
שדמות דבורה
כתובת:
דרך העץ
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
אבן, בטון, צבע
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מפת תבליט של ארץ ישראל

במפה מסומנים אזורים בארץ ועליהם מסומנים מיני צמחים הגדלים בהם.

מידע נוסף על היצירה
סגור