מספר יצירה: #1259

אמן:
ריילינגר רודא
תאריך:
נושא:
מופשט
יישוב:
חיפה
כתובת:
בית החייל, שד' בן־גוריון 15
בעלים:
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

מקבץ קווים

מידע נוסף על היצירה
סגור