מספר יצירה: #0515

אמן:
סעידי משה
תאריך:
1974
נושא:
היסטורי, ציונות
יישוב:
כפר מנחם
כתובת:
בית הספר "האלה"
בעלים:
קיבוץ כפר מנחם
מידות:
54 מטר
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

מחורבן לתקומה

 

התבליט העשוי בסגנון מופשט נראה אחיד, אולם אם בוחנים אותו רואים שיש לו שני חלקים וביניהם המנורה כסמל לעם ישראל.
בחלקו הימני נראים אנשים נאבקים ונכנעים תחת עול החורבן: השואה או חורבן הבית. בחלקו השמאלי – דמויות בונות יישוב ומניפות דימוי של דגל ישראל. באמצע חלקה התחתון של היצירה רמז לחזון העצמות היבשות שביחזקאל. תיאור החורבן או השואה והתקומה של העם היהודי תוך שימוש בסמלי מנורת המקדש, חזון יחזקאל בגלות בבל, מקשרים שני אירועים מכוננים בהיסטוריה היהודית: חורבן יהודה וההגליה לעומת שיבת ציון והקמת המקדש בירושלים, וכך גם השואה באירופה והקמת המדינה. יצירה זו הוצבה על קיר בית הספר כדי להעביר את מסר ההמשכיות הציונית תוך הכרת הקשיים שחווה העם.

הבניין שתכנן האדריכל שגיא, שימש בתחילה בניין של מוזאון השפֵלה.

מצב השתמרות היצירה: טוב.

מידע נוסף על היצירה
סגור