מספר יצירה: #4319

אמן:
גונן דב
תאריך:
1995 - 1999
נושא:
בעלי חיים, משחק, צמחים
יישוב:
געתון
כתובת:
המועדון
בעלים:
קיבוץ געתון
מידות:
חומרים:
עץ
טכניקה:
הדבקה, ניסור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

משחקים בעץ

מידע נוסף על היצירה
סגור