מספר יצירה: #0378

אמן:
עוידאת ערין
תאריך:
2015
נושא:
חינוך
יישוב:
בוקעאתא
כתובת:
חטיבת הביניים בוקעאתא
בעלים:
המועצה המקומית בוקעאתא
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

משפט פיתגורס

משפט פיתגורס על קיר בית הספר בבוקעתא. משפט פיתגורס הוא משפט בגאומטריה המתאר את היחס בין שלוש צלעותיו של משולש ישר־זווית. המשפט קובע כי "סכום שטחי הריבועים, הבנויים על הניצבים במשולש ישר זווית, שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר", ובניסוח פורמלי: אם אורכי הניצבים במשולש ישר־זווית הם a ו־b, ואורך היתר הוא c, אז: a+b=c. את הציור ציירה ערין עוידאת שהיא מורה לאמנות חזותית בחטיבת הביניים במקום.

מצב השתמרות היצירה: מצוין.

מידע נוסף על היצירה
סגור