מספר יצירה: #1405

אמן:
תאריך:
נושא:
חינוך
יישוב:
בוקעתא
כתובת:
בית הספר
בעלים:
מועצה מקומית בוקעאתא
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

משפט פיתגורס

משפט פיתגורס על קיר בית הספר בבוקעתא.. משפט פיתגורס הוא משפט מפורסם בגאומטריה, המתאר את היחס בין שלוש צלעותיו של משולש ישר־זווית. המשפט קובע כי "סכום שטחי הריבועים, הבנויים על הניצבים במשולש ישר זווית, שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר", ובניסוח פורמלי: אם אורכי הניצבים במשולש ישר־זווית הם \ a ו-\ b, ואורך היתר הוא \ c, אז: \ a^2+b^2=c^2

מצב השתמרות היצירה: מצוין.

מידע נוסף על היצירה
סגור