מספר יצירה: #6305

אמן:
אברהם אלכסנדר
תאריך:
2009
נושא:
דגלים, חקלאות, ציונות
יישוב:
בית שמש
כתובת:
מרכז המבקרים, אשכול פיס, עליית הנוער 6
בעלים:
הקרן הקיימת לישראל
מידות:
חומרים:
אחר
טכניקה:
ויטראז'־דמה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נוטעים עצים

החלון מדמה ויטראז' והדימויים עשויים מדבקות בכמה שכבות.

מידע נוסף על היצירה
סגור