מספר יצירה: #6232

אמן:
משה ליאור
תאריך:
2023
נושא:
בעלי חיים, נוף
יישוב:
פורייה עילית
כתובת:
מיגונית
בעלים:
היישוב הקהילתי פורייה עילית
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נוף

מידע נוסף על היצירה
סגור