מספר יצירה: #2194

אמן:
טל נתן, עשת נירה
תאריך:
1974
נושא:
התיישבות
יישוב:
שפיים
כתובת:
חזית חטיבת הנעורים, בית החינוך המשותף, חוף השרון
בעלים:
חברת בית החינוך המשותף ע"ש פולין והלר בע"מ
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נופו של יישוב

מידע נוסף על היצירה
סגור