מספר יצירה: #2870

אמן:
אשל־שדה מלי, עזרא נילי, קהילתי
תאריך:
2014
נושא:
הווי המושב, היסטורי
יישוב:
כפר אחים
כתובת:
מזכירות המושב
בעלים:
מושב כפר אחים
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נופו של מושב

מידע נוסף על היצירה
סגור