מספר יצירה: #2040

אמן:
לוי שמעון
תאריך:
2000
נושא:
נופי הארץ
יישוב:
מזרע
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ מזרע
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נופו של קיבוץ

מידע נוסף על היצירה
סגור