מספר יצירה: #0712

אמן:
קניספל גרשון
תאריך:
נושא:
חקלאות
יישוב:
חיפה
כתובת:
אבא חושי 23
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
תבליט
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

נשים שותלות

מצב השתמרות היצירה: היא מוסתרת ברובהּ על ידי צמחייה.

מידע נוסף על היצירה
סגור