מספר יצירה: #2293

אמן:
גולדהור חינה, קהילתי
תאריך:
2019
נושא:
ערך חינוכי
יישוב:
יפעת
כתובת:
הכניסה לקיבוץ
בעלים:
קיבוץ יפעת
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סוכריות

מידע נוסף על היצירה
סגור