מספר יצירה: #1093

אמן:
תאריך:
2013
נושא:
ילדות
יישוב:
חיפה
כתובת:
בניין אשכול, אוניברסיטת חיפה
בעלים:
אוניברסיטת חיפה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

סולמות וחבלים

סולמות וחבלים- קמפוס אוניברסיטת חיפה קומת קרקע בבניין אשכול קמפוס אונ חיפה.

 

 

מצב השתמרות היצירה- תקין

מידע נוסף על היצירה
סגור