מספר יצירה: #2166

אמן:
פילצר מיטש
תאריך:
2021
נושא:
היסטורי, ספרות
יישוב:
ציפורי
כתובת:
מתחם קבר יהושע בן לוי, צימר כפר ציפורי
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
אבני פסיפס
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
פרטי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סיפורו של יהושע בן לוי

הינה הסיפור שהפסיפס מספר;

רבי יהושע בן לוי היה צדיק גמור. וכיוון שהגיע זמנו ליפטר מן העולם, אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות: "לך ועשה לרבי יהושע בן לוי כל מה שביקש ממך". הלך אצלו ואמר לו: "יהושע בן לוי, הגיע זמנך ליפטר מן העולם, אבל כל דבר, שאתה מבקש ממני, אני עושה לך". כששמע רבי יהושע כך, אמר לו: "אני מבקש ממך, שתראני מקומי בגן עדן". אמר לו מלאך המוות: "לך עמי ואראנו לך". אמר לו רבי יהושע: "תן לי החרב שלך, שלא תבהלני בה". מיד נתן לו את החרב. ‏והלכו שניהם, עד שבאו אצל חומות גן עדן. מיד קפץ רבי יהושע מן החומה ונפל לתוך גן עדן. ואחז מלאך המוות בכנף טליתו ואמר לו: "צא מכאן!" ונשבע רבי יהושע, שלא יצא. ולא היתה רשות למלאך המוות להיכנס בתוכו. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: "ראה מה עשה לך יהושע בן לוי: בזרוע נטל חלקו בגן עדן". אמר להם הקדוש ברוך הוא: "לכו ובדקו, אם נשבע שבועה קודם זאת, והיה מפר שבועתו, אף זה יפר, ואם לאו – לא יפר". יצאו ובדקו, שמימיו לא עבר שבועה.אמר להם הקדוש ברוך הוא: "אם כן, לא יצא משם". ‏כיוון שראה מלאך המוות, שלא היתה לו יכולת להוציאו מגן עדן, אמר לו: "תתן לי החרב שלי!" ולא רצה לתת לו, עד שיצתה בת קול ואמרה לו: "תן לו החרב שלו, שהוא צריך לבריות". אמר לו רבי יהושע: "הישבעה לי, שלא תראהו לשום אדם בשעה שאתה נוטל נשמתו." שקודם זה בכל מקום, שהיה מוצא שום אדם, היה שוחט אותו בפני הכל, אפילו שכב בחיק אמו. באותה שעה נשבע לו, ונתן לו החרב, לפי הבבלי, כתובות עז:.

מידע נוסף על היצירה
סגור