מספר יצירה: #1416

אמן:
גומפל מרדכי
תאריך:
1961
נושא:
חגים, חקלאות
יישוב:
חיפה, יצירות לדירוג
כתובת:
חדר האוכל, חברת החשמל, חוף שמן
בעלים:
חברת החשמל
מידות:
2.40X12.20
חומרים:
טיח
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

תנובת הארץ

 

ביצירה נראות נשים נושאות שיבולים, עץ דקל עמוס־פרי, דייג שלכד דג ברשת, אדם מנגן בחליל. בחדר האוכל בתחנת הכוח הראה גומפל את מחזור החיים, חדוות האכילה, שפע מזון ותנובת הארץ.

מצב השתמרות היצירה: לפי הנחיות סקר אמנות הקיר ביצעה חברת חשמל כמה פעולות להגנת היצירה, ובהן: הנמכת תיאורת חירום – הורדתה מן היצירה והצמדתה לדלת ככל שניתן, ביטול צינור מים שהותקן על היצירה, הורדת מטף כיבוי אש, ביטול שקעי חשמל וצנרת חשמל, ביטול צנרת של גז, הזזת עמדת הטוסטר, הורדת לייסט, הזזת שולחנות מקיר היצירה. בימים אלו מטפלת חברת החשמל בשאר התיקונים הנחוצים ביצירה.

עוד מידע, מיכאל יעקובסון.

מידע נוסף על היצירה
סגור