מספר יצירה: #1992

אמן:
מנדאל אברהם
תאריך:
1964 - 1984
נושא:
יהדות, כסף ומטבעות, סמלים
יישוב:
ירושלים
כתובת:
מוזאון המיסים, פינת אגריפס וכי"ח 42
בעלים:
משרד האוצר
מידות:
חומרים:
נחושת
טכניקה:
ריקוע
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן

סמלים יהודיים

"שער מנדל – יצירת איש אצ"ל", חרות, 9 בינואר 1958, עמ' 4.

ריקועי נחושת שציפו את דלת מוזאון המיסים בהיותו ברחוב אגרון 28. הדלת הייתה מכוסה בריבועים ריבועים, אך במשך המעבר בין בנייני המוזאון נעלמו חלק מן הריבועים ונותרו רק שניים המוצגים היום במוזאון.

מידע נוסף על היצירה
סגור