מספר יצירה: #4976

אמן:
ליכטנפלד יפעת, מעגן רחל, קהילתי
תאריך:
2021
נושא:
יהדות, סמלים
יישוב:
לביא
כתובת:
מפעל רהיטי לביא
בעלים:
קיבוץ לביא
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

סמלים יהודיים

את הפסיפס הכינו עובדי המפעל בהדרכתה של יפעת ליכטנפלד.

מידע נוסף על היצירה
סגור