מספר יצירה: #3373

אמן:
למברסקי נורית, מעברי ליאורה, קהילתי
תאריך:
2020
נושא:
ערכים
יישוב:
כפר יחזקאל
כתובת:
ליד גני הילדים
בעלים:
מושב כפר יחזקאל
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

ספסלים וערכים

מידע נוסף על היצירה
סגור