מספר יצירה: #5214

אמן:
שמש נעם
תאריך:
2020
נושא:
בעלי חיים, ספורט
יישוב:
עומר
כתובת:
ארונות חשמל
בעלים:
המועצה המקומית עומר
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

עומר – ציורים של נעם שמש

מידע נוסף על היצירה
סגור