מספר יצירה: #4752

אמן:
ערד יחיאל (חיליק)
תאריך:
1963
נושא:
נוף
יישוב:
אדמית
כתובת:
מועדון
בעלים:
קיבוץ אדמית
מידות:
חומרים:
טיח, צבע
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
לא

עיטור

מצב השתמרות היצירה: בשנות התשעים שופץ המועדון והסגרפיטו נעלם, רק חתימתהאמן נותרה.

מידע נוסף על היצירה
סגור