מספר יצירה: #1731

אמן:
דורון רונית, סטודיו עברי, שורר קלרה
תאריך:
2013
נושא:
הווי הקיבוץ, היסטורי, התיישבות
יישוב:
גזית
כתובת:
חדר האוכל
בעלים:
קיבוץ גזית
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
הדפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

65 שנה לגזית

מידע נוסף על היצירה
סגור