מספר יצירה: #0673

אמן:
אלמיידה דניאלה, קורה חוסה
תאריך:
2007
נושא:
נוף אנושי
יישוב:
אור הנר
כתובת:
חזית בית התרבות
בעלים:
קיבוץ אור הנר
מידות:
חומרים:
טיח, צבע
טכניקה:
סגרפיטו
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

עץ החיים

אחת העבודות שיצרו באור הנר שני האמנים הארגנטינים ביוזמתו של חבר הקיבוץ האמן מוסו צפניוק.

 

מצגת על "שביל המוראלים" באור הנר.

מידע נוסף על היצירה
סגור