מספר יצירה: #6118

אמן:
אוליאל עדי
תאריך:
2016
נושא:
צמחים
יישוב:
חרב לאת
כתובת:
מרכז מחזור
בעלים:
מושב חרב לאת
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

עצים

מידע נוסף על היצירה
סגור