מספר יצירה: #1520

אמן:
תאריך:
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
חיפה
כתובת:
הירקון 44
בעלים:
מידות:
חומרים:
מתכת
טכניקה:
חיתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פילים

מידע נוסף על היצירה
סגור