מספר יצירה: #0462

אמן:
אברהמי שמואל
תאריך:
2002
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
חיפה
כתובת:
הירקון 44
בעלים:
פרטית
מידות:
חומרים:
ברזל
טכניקה:
חיתוך
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פילים ופרפרים

מידע נוסף על היצירה
סגור