מספר יצירה: #3467

אמן:
פלג יזהר
תאריך:
1992
נושא:
בעלי חיים, נוף
יישוב:
משאבי שדה
כתובת:
מכון החליבה
בעלים:
קיבוץ משאבי שדה
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרות במרעה

מידע נוסף על היצירה
סגור