מספר יצירה: #4140

אמן:
גרבוע חמי
תאריך:
2022 - 2023
נושא:
בעלי חיים
יישוב:
שתולים
כתובת:
מיגוניות
בעלים:
מושב שתולים
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרפרים וכדורגל

מידע נוסף על היצירה
סגור