מספר יצירה: #5882

אמן:
מלמוד עינת וגיל, קהילתי
תאריך:
2017
נושא:
בעלי חיים, מוסיקה
יישוב:
תל שבע
כתובת:
בית הספר אפאק
בעלים:
המועצה המקומית תל שבע
מידות:
חומרים:
קרמיקה
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

תווים, פרפרים וציפורים

מידע נוסף על היצירה
סגור