מספר יצירה: #5252

אמן:
תאריך:
נושא:
בעלי חיים, דמויות, היסטורי
יישוב:
גבעות מרר
כתובת:
בריכת המים, גבעות מרר
בעלים:
המועצה האזורית ברנר
מידות:
חומרים:
צבע
טכניקה:
ציור
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

פרשים

מידע נוסף על היצירה
סגור