מספר יצירה: #1197

אמן:
ינוקא עזרא
תאריך:
נושא:
דקורטיבי, מופשט
יישוב:
איתנים – תחנת שידור "בזק"
כתובת:
תחנת השידור של בזק
בעלים:
בזק
מידות:
חומרים:
זכוכית אקרילית (פרספקס)
טכניקה:
בנייה
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
לא

צורות משתלבות ומתפתלות

מידע נוסף על היצירה
סגור