מספר יצירה: #2039

אמן:
לוי שמעון
תאריך:
1990 - 1995
נושא:
בעלי חיים, דמויות, מופשט, צמחים
יישוב:
מזרע
כתובת:
הכניסה
בעלים:
קיבוץ מזרע
מידות:
חומרים:
בטון
טכניקה:
תבליט
מבנה:
ציבורי
מיקום:
חוץ
יצירה קיימת
כן

קיר הכניסה

מידע נוסף על היצירה
סגור