מספר יצירה: #4997

אמן:
וכסלר יעקב
תאריך:
נושא:
שבטי ישראל
יישוב:
כפר סבא
כתובת:
בית בלב המבריא, רופין 15
בעלים:
בית בלב
מידות:
חומרים:
אבן
טכניקה:
פסיפס
מבנה:
ציבורי
מיקום:
פנים
יצירה קיימת
כן
מידע נוסף על היצירה
סגור